Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vedené vlny v periodických strukturách a jejich senzorové aplikace
Název práce v češtině: Vedené vlny v periodických strukturách a jejich senzorové aplikace
Název v anglickém jazyce: Guided waves in periodic structures and their sensor applications
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2004
Datum zadání: 11.11.2004
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Ivan Richter, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK