Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Searching collisions in hash functions
Název práce v češtině: Hledání kolizí v hašovacích funkcích
Název v anglickém jazyce: Searching collisions in hash functions
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2004
Datum zadání: 10.11.2004
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Oponenti: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK