Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povrchově zesílené fotofyzikální jevy v organických molekulách na kovových nanočásticích
Název práce v češtině: Povrchově zesílené fotofyzikální jevy v organických molekulách na kovových nanočásticích
Název v anglickém jazyce: Surface-enhanced photophysical processes of organic molecules in metal nanoparticles
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK