Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého
Název práce v češtině: Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého
Název v anglickém jazyce: Prague Dependency Treebank as a Czech grammar practice book
Prague Dependency Treebank as an exercise book of Czech
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Oponenti: prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK