Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace hlasového dialogového systému za použití softwarového nářadí HTK
Název práce v češtině: Implementace hlasového dialogového systému za použití
softwarového nářadí HTK
Název v anglickém jazyce: Implementation of a speech dialogue system using HTK toolkit
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2004
Datum zadání: 11.11.2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK