Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variabilita meteorologických procesů ve stratosfée ve vztahu k vertikálnímu profilu ozonu
Název práce v češtině: Variabilita meteorologických procesů ve stratosfée ve vztahu k vertikálnímu profilu ozonu
Název v anglickém jazyce: Variability of meteorological processes in stratosphere in relation to vertical ozone profile
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2004
Datum zadání: 19.11.2004
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK