Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
Název práce v češtině: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
Název v anglickém jazyce: Lexical-semantic Conversions in the Valency Lexicon
Klíčová slova: lexikálně-sémantické konverze, valenční slovník, lexikografická reprezentace, změny ve valenční struktuře slovesa
Klíčová slova anglicky: lexical-semantic conversions, valency lexicon, lexicographic representation, changes in valency structure of verbs
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2004
Datum zadání: 16.11.2004
Datum a čas obhajoby: 13.06.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2012
Oponenti: prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
  prof. doc. et doc. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK