Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování modelů interakcí kosmického záření na urychlovači LHC
Název práce v češtině: Testování modelů interakcí kosmického záření na urychlovači LHC
Název v anglickém jazyce: Testing of Interaction Models of Cosmic Radiation at LHC Collider
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. Jan Řídký, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2004
Datum zadání: 05.11.2004
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK