Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén hudby v antické filosofii.
Název práce v češtině: Fenomén hudby v antické filosofii.
Název v anglickém jazyce: The Phenomen of Music in Ancient Philosophy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2005
Datum zadání: 17.01.2005
Datum a čas obhajoby: 17.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2006
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK