Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium kvaziperiodických vlnových emisí a vln hvizdového módu v magnetosféře Země
Název práce v češtině: Studium kvaziperiodických vlnových emisí a vln hvizdového
módu v magnetosféře Země
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2003
Datum zadání: 13.11.2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK