Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium atmosfér Be hvězd
Název práce v češtině: Studium atmosfér Be hvězd
Název v anglickém jazyce: The study of the Be-star atmospheres
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2004
Datum zadání: 25.03.2004
Datum a čas obhajoby: 15.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2006
Oponenti: RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK