Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Separation of individual persons in a crowd from videosequence
Název práce v češtině: Separation of individual persons in a crowd from
videosequence
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2003
Datum zadání: 13.11.2003
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2004
Datum odevzdání tištěné podoby:14.09.2004
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK