Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí vědy u Paula Karla Feyerabenda.
Název práce v češtině: Pojetí vědy u Paula Karla Feyerabenda.
Název v anglickém jazyce: The Concept of Science According to Paul Karl Feyerabend
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. László Hajnal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2005
Datum zadání: 17.01.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK