Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Modelování rizikovosti úvěrového portfolia
Název práce v češtině: Modelování rizikovosti úvěrového portfolia
Název v anglickém jazyce: Modeling Risk of a Credit Portfolio
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Gabriel Marosi
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2003
Datum zadání: 01.11.2003
Datum a čas obhajoby: 17.02.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK