Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti MDA (Model driven architecture) a možnosti kombinace MDA s jinými způsoby specifikace požadavků
Název práce v češtině: Vlastnosti MDA (Model driven architecture) a možnosti
kombinace MDA s jinými způsoby specifikace požadavků
Název v anglickém jazyce: Properties of MDA and the ways of combination of MDA with other requirement specification technique
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2006
Datum zadání: 26.04.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK