Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium aktivace a modulace svalových nikotinických acetylcholinových receptorů pomocí bodových mutací
Název práce v češtině: Studium aktivace a modulace svalových
nikotinických acetylcholinových receptorů pomocí
bodových mutací
Název v anglickém jazyce: Study of Activation and Modulation of Muscle
Nicotinic Acetylcholine Receptors
Using Point Mutations
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (32-FGUAV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2003
Datum zadání: 26.11.2003
Datum a čas obhajoby: 30.06.2009 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2009
Oponenti: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
  RNDr. Hana Zemková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK