Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium bimetalických systémů Pd-Au a Pd-Sn
Název práce v češtině: Studium bimetalických systémů Pd-Au a Pd-Sn
Název v anglickém jazyce: Studium bimetalických systémů Pd-Au a Pd-Sn
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Mašek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2003
Datum zadání: 26.11.2003
Datum a čas obhajoby: 05.05.2008 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2008
Oponenti: RNDr. Josef Zemek, CSc.
  Mgr. Yaroslava Lykhach, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK