Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Measurement of Differential Cross-Sections in the ttbar -> l+jets Channel at sqrt(s)=1.96 TeV with the D0 Experiment at Fermilab
Název práce v češtině: Měření diferenciálních účinných průřezů v tt→l+jetovém kanále při √s=1.96 TeV v DØ experimentu ve Fermilabu
Název v anglickém jazyce: Measurement of Differential Cross-Sections in the ttbar -> l+jets
Channel at sqrt(s)=1.96 TeV with the D0 Experiment
at Fermilab
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
Datum a čas obhajoby: 07.04.2009 09:30
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2009
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
  Doctor Dominique Pallin
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK