Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání
Název práce v češtině: Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Multimedia support of physics education
Klíčová slova: multimédia, multimediální technika, počítačem podporované experimenty
Klíčová slova anglicky: multimedia, multimedia technology, computer aided experiment
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
  doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK