Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ablace materiálů fokusovaným zářením XUV laserů
Název práce v češtině: Ablace materiálů fokusovaným zářením XUV laserů
Název v anglickém jazyce: Ablace materiálů fokusovaným zářením XUV laserů
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
Datum a čas obhajoby: 21.09.2007 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2007
Oponenti: prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
  Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK