Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extremální body konvexních množin s aplikacemi na SŠ matematiku
Název práce v češtině: Extremální body konvexních množin s aplikacemi na SŠ
matematiku
Název v anglickém jazyce: Extremal points of convex sets and applications
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK