Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chrám a chrámový kult v biblickém období.
Název práce v češtině: Chrám a chrámový kult v biblickém období.
Název v anglickém jazyce: The Temple and the Temple Cult in Biblical Times
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2005
Datum zadání: 03.01.2005
Datum a čas obhajoby: 16.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2006
Oponenti: doc. Jiří Beneš, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK