Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rich Information Optical Biosensor Based on Surface Plasmon Resonance
Název práce v češtině: Rich Information Optical Biosensor Based on Surface Plasmon
Resonance
Název v anglickém jazyce: Rich Information Optical Biosensor Based on Surface Plasmon
Resonance
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 01.10.2000
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Ivan Richter, Dr.
  prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK