Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda nejmenších čtverců při nepřesných datech
Název práce v češtině: Metoda nejmenších čtverců při nepřesných datech
Název v anglickém jazyce: The least squares method with non-precise dates.
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2002
Datum zadání: 11.11.2002
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: RNDr. Jan Palata, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK