Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tools for image analysis of gecko's skin
Název práce v češtině: Tools for image analysis of gecko's skin
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2002
Datum zadání: 10.11.2002
Datum a čas obhajoby: 16.09.2003 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2003
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2003
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK