Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace sekvenciálně-kvadratického programování v optimálním řízení Navier-Stokesových rovnic
Název práce v češtině: Aplikace sekvenciálně-kvadratického programování
v optimálním řízení Navier-Stokesových rovnic
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2002
Datum zadání: 05.11.2002
Datum a čas obhajoby: 27.05.2004 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2004
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2004
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK