Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj magnetismu v intermetalických sloučeninách Ce-Ni-Cu
Název práce v češtině: Vývoj magnetismu v intermetalických sloučeninách Ce-Ni-Cu
Název v anglickém jazyce: Development of magnetism in Ce-Ni-Cu intermetallic compounds
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2002
Datum zadání: 08.10.2002
Datum a čas obhajoby: 19.05.2004 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK