Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Global Constraints in Scheduling
Název práce v češtině: Globalni podminky v rozvrhovani
Název v anglickém jazyce: Global Constraints in Scheduling
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
Datum a čas obhajoby: 22.08.2007 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.08.2007
Oponenti: RNDr. Hana Rudová, Ph.D.
  Dr. Armin Wolf
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK