Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Some aspects of the collective degrees of freedom of rotating atomic nuclei
Název práce v češtině: Some aspects of the collective degrees of freedom of
rotating atomic nuclei
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1996/1997
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.1996
Datum zadání: 01.10.1996
Datum a čas obhajoby: 11.06.2002 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2002
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
  Ing. Jan Dobeš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK