Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Název práce v češtině: Výuka fyziky podporovaná prostředky
elektronického vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Physics Education Supported by Computer Technologies
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
  Mgr. Peter Horváth, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK