Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní fyzikální experimenty s elektronickou podporou
Název práce v češtině: Školní fyzikální experimenty s elektronickou podporou
Název v anglickém jazyce: School physics experiments with electronics support
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK