Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multiphonon Equation of Motion Model
Název práce v češtině: Metoda pohybové rovnice v multifononovém modelu
Název v anglickém jazyce: Multiphonon Equation of Motion Model
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2002
Datum zadání: 04.06.2002
Datum a čas obhajoby: 18.02.2008 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2008
Oponenti: Ing. Jan Dobeš, CSc.
  RNDr. Jiří Mareš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK