Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Combinatorial Properties of Finite Models
Název práce v češtině: Kombinatorika konečných modelů
Název v anglickém jazyce: Combinatorial Properties of Finite Models
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2002
Datum zadání: 04.06.2002
Datum a čas obhajoby: 29.07.2010 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.07.2010
Oponenti: prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
  prof. P. Cameron
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK