Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Connector-based Performance Data Collection for Component Applications
Název práce v češtině: Connector-based Performance Data Collection for
Component Applications
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2002
Datum zadání: 04.06.2002
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 10:45
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
  Dr. John Murphy
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK