Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K problematice odpovědnosti jedince v současné době
Název práce v češtině: K problematice odpovědnosti jedince v současné době
Název v anglickém jazyce: The Question of Personal Responsibility in the World Today
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2004
Datum zadání: 08.06.2004
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK