Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A toolbox for syntactic pattern recognition in regular languages
Název práce v češtině: A toolbox for syntactic pattern recognition in regular
languages
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2000
Datum zadání: 13.11.2000
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2001
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK