Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhady parametrů v simultánních rovnicích
Název práce v češtině: Odhady parametrů v simultánních rovnicích
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2000
Datum zadání: 13.11.2000
Datum a čas obhajoby: 20.05.2002 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK