Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešení příliš omezených problémů
Název práce v češtině: Řešení příliš omezených problémů
Název v anglickém jazyce: Solving over-constrained problems
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.1999
Datum zadání: 20.11.1999
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Oponenti: RNDr. Josef Zlomek
 
 
 
Zásady pro vypracování
N/A
Seznam odborné literatury
N/A
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK