Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Rozvrhovací úlohy typu Flow-shop
Název práce v češtině: Rozvrhovací úlohy typu Flow-shop
Název v anglickém jazyce: Flow-shop Problems
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miron Tegze, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.1999
Datum zadání: 12.11.1999
Datum a čas obhajoby: 16.02.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2006
Oponenti: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK