Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školská fyzika a svět kolem nás (mechanika)
Název práce v češtině: Školská fyzika a svět kolem nás (mechanika)
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.1999
Datum zadání: 10.11.1999
Datum a čas obhajoby: 16.05.2002 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK