Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimální řízení proudění vlivem teplotního pole
Název práce v češtině: Optimální řízení proudění vlivem teplotního pole
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.1999
Datum zadání: 02.11.1999
Datum a čas obhajoby: 27.05.2002 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2002
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2002
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2002
Předběžná náplň práce
Tzv. Oberbeck-Boussinesqův systém popisuje proudění
ve vazké nestlačitelné tekutině vlivem mírné teplotní
roztažnosti. Úloha optimálního řízení takového systému má
konvexní charakter pokud je Reynoldsovo číslo malé a
cenový funkcionál dostatečně stejnoměr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK