Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopické studium plazmového oblaku vzbuzeného při laserové depozici tenkých supravodivých vrstev Vedoucí DP:RNDr.Jan Wild,CSc.,KEVF/26.9.96
Název práce v češtině: Spektroskopické studium plazmového oblaku vzbuzeného při
laserové depozici tenkých supravodivých vrstev
Vedoucí DP:RNDr.Jan Wild,CSc.,KEVF/26.9.96
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 1997/1998
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.1996
Datum zadání: 26.09.1996
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.1997
Datum odevzdání tištěné podoby:01.10.1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK