Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hermés - bůh mezi světem lidí a bohů a jeho proměny v čase
Název práce v češtině: Hermés - bůh mezi světem lidí a bohů a jeho proměny v čase
Název v anglickém jazyce: Hermes - The God Between the Human and Divine Worlds and His Metamorfoses in Time
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Janoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2004
Datum zadání: 12.02.2004
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK