Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obřízka a jiné rituální zásahy do ženského těla
Název práce v češtině: Obřízka a jiné rituální zásahy do ženského těla
Název v anglickém jazyce: Female Genital Mutilitation and Other Intervention to Woman's Body
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2004
Datum zadání: 12.02.2004
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK