Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospodářský a sociální vývoj Kolína od poloviny 19. století do první světové války
Název práce v češtině: Hospodářský a sociální vývoj Kolína od poloviny 19. století do první světové války
Název v anglickém jazyce: The economic and social development of Kolín from half of 19th century to World War I
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum a čas obhajoby: 10.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK