Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Činnost a postavení Waltera Bertsche v hospodářství Protektorátu Čechy a Morava
Název práce v češtině: Činnost a postavení Waltera Bertsche v hospodářství Protektorátu Čechy a Morava
Název v anglickém jazyce: Activity and position of Walter Bertsch in the area of economy during Protectorate of Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 21.01.2008
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK