Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transfer znalostí na pozadí Národního inovačního systému: příklad českých biotechnologických firem
Název práce v češtině: Transfer znalostí na pozadí Národního inovačního systému: příklad českých biotechnologických firem
Název v anglickém jazyce: Knowledge transfer on the background of National Innovation System: the case of Czech biotechnology firms
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována v souladu se zadáním práce a se zohledněním moderních přístupů při řešení prostorové diferenciace aktivit na příkladu rozmístění aktivit a kontaktu biotechnologických firem v Česku. Práce bude vycházet z a) podrobného řízeného rozhovoru s vedoucími pracovníky těchto firem, b) z analýzy otevřených zdrojů, které dokumentují kooperaci a způsoby financování jednotlivých aktivit firem z veřejných prostředků a c) z analýzy partnerských organizací v akademické sféře, které spolupracují s těmito firmami. Práce prověří postup vytváření klastrů a metody spolupráce v rámci klastru a bude se orientovat na prostorovou diferenciaci klastrů a to jak na národní (výjimečně regionální), tak především i na evropské nebo celosvětové hierarchické úrovni.
Seznam odborné literatury
Asheim, B.T., Coenen, L., Moodysson, J., Vang, J. (2005): Constructing Knowledge-based Regional Advantage: Implications for Regional Innovation Policy. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 2007 - Vol. 7, No.2/3/4/5 pp. 140 - 155
Asheim, B.T. and Coenen, L. (2006): Contextualizing Regional Innovation Systems in a Globalizing Learning Economy: On Knowledge Bases and Institutional Frameworks. The Journal of Technolodgy Transfer, 31: 163-173, 2006
Asheim, B. T. and Gertler, M. S. (2005) The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems. In Fagerberg, J., Mowery, D. and Nelson, R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford, Oxford University Press, pp. 291-317.
Audretsch, D.B., and Stephan, P.E., (1996), Company scientist locational links: the case of biotechnology, American Economic Review 86.3, 641-652
Bathelt, H., Malmberg, A. & Maskell, P. (2004) Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation, Progress in Human Geography, 28, pp. 31?56.
Boschma, R. (2005) Proximity and innovation. A critical assessment. Regional Studies, 39 (1), pp. 61-74.
Cohen, W., & Levinthal, D. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.
Cooke, P. (2002): Biotechnology Clusters as Regional, Sectoral Innovation Systems. International Regional Science Review, Vol. 25, No. 1, 8-37
Cooke, P., Evans, Ch., Ferguson, M., Roberts, G., Wislon, A. (1999) Biotechnology clusters. Report of a team led by Lord Sainsbury, Minister for Science
Cooke, P. (2004b) The Accelerating Evolution of Biotechnology Clusters. European Planning Studies, 12 (7), pp. 915-920.
De la Mothe, J. and Paquet, G. (Eds.) (1998) Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Doloreux, D. (2002) What we should know about regional systems of innovation. Technology in Society, 24, pp. 243-263.
Feldman, M. (2001) Where science comes to life: university bioscience, commercial spin-offs, and regional economic development, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2, pp. 345-361.
Gertler, M. and Levitte, Y. (2005) Local nodes in global networks: the geography of knowledge flows in biotechnology innovation, Industry and Innovation, 12(4), pp. 487-507
Grabher, G. (2002a): Cool projects, boring institutions: temporary collaboration in social context. Regional Studies 36: 205-214.
Jaffe, A.B., Trajtenberg, M. and Henderson, R. (1993) GeographicLocalization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations. Quarterly Journal of Economics, 79, pp. 577-598.
Lagendijk, A. (2000) Learning in Non-core Regions: Towards ?Intelligent Clusters?; Addressing Business and Regional Needs, in: Boekema, F., Morgan, K., Bakkers, S., Rutten, R. (Eds.), Knowledge, Innovation and Economic Growth, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 165-191
Leibovitz. J. (2004) "Embryonic" knowledge-based clusters and cities: the case of biotechnology in Scotland, Urban Studies, 41(5/6), pp. 1133-1155.
Lundvall, B-?. (ed.) (1992): National Systems of Innovation - Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London, Pinter Publishers, 1992.
Maskell, P. (2001): Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster. Industrial and Corporate Change 10: 921-943.
Maskell, P. and Malmberg, A. (1999a): The competitiveness of firms and regions: ?ubiquitification? and the importance of localized learning. European Urban and Regional Studies 6: 9-25.
Morgan, K. (2004) The exaggerated death of geography: learning, proximity and territorial innovation systems. Journal of Economic Geography, 4, pp. 3-21.
Mytelka, L. (2000) Local Systems of Innovation in a Globalized World Economy. Industry and Innovation, 7, pp. 15-32.
Porter M. E. (1990) The Competitive Advantage of Nations, Worchester, Billing and Sons Ltd.
Prevezer (1997) The Dynamics of Industrial Clustering in Biotechnology. Small Business Economics, No. 9
Prevezer, M. (2001). Ingredients in the early development of the U.S. biotechnology
industry. Small Business Economics, 17(1), 17-29.
Storper, M. and Venables, A. (2004) Buzz: face-to-face contact and the urban economy, Journal of Economic Geography, 4(4), pp. 351-370.
Tödtling, F., Lehner, P. and Trippl, M. (2006a) Innovation in knowledge intensive industries: The nature and geography of knowledge links. European Planning Studies, 14 (8), pp. 1035-1058.
Tödtling, F. and Trippl, M. (2007a): Developing biotechnology clusters in non-high technology regions ? The case of Austria. Industry & Innovation, 14 (1), forthcoming.
Trippl, M. (2006): Cross-Border Regional Innovation Systems. Institute for Regional Development and Environment, Vienna University of Economics and Business Administration UZA 4, Nordbergstrasse 15, A-1090 Vienna, Austria
Zucker, L, Darby, M. and Armstrong, J. (1998a) Geographically localized knowledge: spillovers or markets?, Economic Inquiry, 36(1), pp. 65-86.
Zucker, L., Darby, M. and Brewer, M. (1998b) Intellectual human capital and the birth of the U.S. biotechnology enterprises. American Economic Review, 88(1), pp. 290-306.
Anděl, T. (2004) Regionální analýza rozmístění vědy, výzkumu a vývoje v České republice [rukopis]
Bednářová, D. (2007): Inovace a klastry v rozvoji regionů: Jihočeský kraj a Horní Rakousko. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Černohorský, V. (1994) Průmyslový vývoj Českobudějovicka od vzniku dopravního spojení Linec - České Budějovice[rukopis]
European Commission (2002) Life sciences and biotechnology - A strategy for Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities - 46 pp. - 17.6 x 25 cm ISBN 92-894-3388-4
Hallér, M. (2006) Regionální diferenciace úrovně lidského kapitálu a jeho význam pro regionální rozvoj v ČR [rukopis]
Pfauserová, P. (2001) Inovace, technologie a regionální rozvoj [rukopis]
OECD Biotechnology Statistics ? 2006
OECD The Application of Biotechnology to Industrial Sustainability
Předběžná náplň práce
Jedná se o magisterskou práci v oboru Regionální geografie. Její náplní je geografická analýza transferu znalostí ve vědecko-technologicky náročném odvětví komerčních biotechnologií. Práce bude vycházet z dosavadních vědeckých poznatků o transferu znalostí a bude zkoumat, do jaké míry jsou tyto poznatky platné v prostředí České republiky. Cílem proto bude pojmenování typů znalostí a způsobů jejich transferu. Jednotlivé typy transferů znalostí budou zároveň rozřazeny podle jejich prostorového původu. Bude tak hodnocen význam a role měřítkově odlišných geografických úrovní ? globální, národní a místní (popř. regionální) ? pro transfer znalostí a poznatků u biotechnologických firem v České republice.
Podle statistických údajů o českém biotechnologickém sektoru zpracovaných Jihomoravským inovačním centrem bylo k 1.1.2006 v České republice registrováno 65 biotechnologických firem. Jejich databáze je volně k dispozici, což představuje výchozí skutečnost pro plánované řízené rozhovory se zástupci jednotlivých společností. Začátek terénního šetření je plánován na prosinec 2007/leden 2008, jeho ukončení nejpozději na duben 2008. Termín odevzdání magisterské práce je červen 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK