Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochranná známka jako nástroj konkurenčního boje plzeňských pivovarů na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Název práce v češtině: Ochranná známka jako nástroj konkurenčního boje plzeňských pivovarů na přelomu devatenáctého a dvacátého století
Název v anglickém jazyce: Trade mark as a form of competitors fight of Pilsner breweries
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK