Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace
Název práce v češtině: Skautské hnutí v období Pražského jara a počátku normalizace
Název v anglickém jazyce: Scouting movement in the period of Prague Spring and beginning of normalization
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 08:45
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK