Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení růstu kojených dětí
Název práce v češtině: Hodnocení růstu kojených dětí
Název v anglickém jazyce: Growth assessment of breastfed infants
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Datum a čas obhajoby: 08.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK